FAQs Complain Problems

गाउँपालिकाका निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

६० औ बैठकका निर्णयहरु (२०७७/०१/१८)

७६/७७ 05/20/2020 - 11:39 PDF icon ६० औ बैठकका निर्णय.pdf

५९ औ बैठकका निर्णयहरु (२०७७/०१/०७)

७६/७७ 05/20/2020 - 11:18 PDF icon ५९ औ बैठकका निर्णय.pdf

५८ औ बैठकका निर्णयहरु (२०७६/१२/१३)

७६/७७ 05/20/2020 - 11:00 PDF icon ५८ औ बैठकका निर्णय.pdf

५७ औ बैठकका निर्णयहरु (२०७६/१२/०२)

७६/७७ 05/20/2020 - 10:58 PDF icon ५७ औ बैठकका निर्णय.pdf

५६ औ बैठकका निर्णयहरु (२०७६/११/१३)

७६/७७ 03/18/2020 - 10:26 PDF icon ५६ औ बैठकका निर्णय.pdf

५५ औ बैठकका निर्णयहरु (२०७६/१०/१३)

७६/७७ 02/27/2020 - 12:07 PDF icon ५५.pdf

५४ औ बैठकका निर्णयहरु (२०७६/०९/२७)

७६/७७ 02/27/2020 - 12:06 PDF icon चौहन्नौ बैठक.pdf

५३ औ बैठकका निर्णयहरु (२०७६/०९/१०)

७६/७७ 02/27/2020 - 12:05 PDF icon ५३ औ बैठकका निर्णय.pdf

५२ औ बैठकका निर्णयहरु (२०७६/०८/१५)

७६/७७ 02/27/2020 - 12:04 PDF icon ५२ औ बैठक.pdf

५१ औ बैठकका निर्णयहरु (२०७६/०७/२५)

७६/७७ 02/27/2020 - 12:01 PDF icon एकाउनौं बैठक.pdf

Pages