FAQs Complain Problems

समाचार

वडा नं ३ खुदी

Population: 
3401
Ward Contact Number: 
9856030585

जन प्रतिनिधि

वडा अध्यक्ष

फोन:
९८५६०७९३५०/ ९८४६३६८१९७

कार्यपालिका सदस्य

फोन:
9846608822

वडा सदस्य

फोन:
9841866342

वडा सदस्य

फोन:
9846617578

वडा सचिव

फोन:
9741699890