FAQs Complain Problems

समाचार

लेखा परीक्षण प्रतिवेदन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
पाठ्यक्रम - उद्यम विकास सहजकर्ता ( E.D.F.)-२०८०-११-०९
८०/८१ 02/21/2024 - 12:27 PDF icon Syllabus - EDF
मर्स्याङ्दी गाउँपालिकाको करार सेवामा पदपूर्ती गर्न मिति २०८०/०५/०६ गते प्रकाशित विज्ञापन नं. ०३/२०८०/८१ कृषि अधिकृत (अधिकृतस्तर छेटौं) पदको परीक्षाको पाठ्यक्रम
८०/८१ 11/26/2023 - 12:24 PDF icon कृषिको नयाँ Syllabus Part-I.pdf, PDF icon कृषिको नयाँ Syllabus Part-II.pdf
मर्स्याङ्दी गाउँपालिकाको करार सेवामा पदपूर्ती गर्न मिति २०८०/०५/०६ गते प्रकाशित विज्ञापन नं. ०४/२०८०/८१ कार्यालय सहयोगी (श्रेणी विहिन) पदको परीक्षाको पाठ्यक्रम
८०/८१ 09/07/2023 - 12:59 PDF icon Syllabus - कार्यालय सहयोगी (Website Upload).pdf
मर्स्याङ्दी गाउँपालिकाको मिति २०८०/०४/०४ गते प्रकाशित विज्ञापन नं. ०१/२०८०/८१ सूचना प्रविधि अधिकृत (अधिकृतस्तर छैठौँ) पदको परीक्षाको पाठ्यक्रम
८०/८१ 08/08/2023 - 12:57 PDF icon syllabus - मर्स्याङ्दी गाउँपालिकाको मिति २०८०/०४/०४ गते प्रकाशित विज्ञापन नं. ०१/२०८०/८१ सूचना प्रविधि अधिकृत (अधिकृतस्तर छैठौँ)
मर्स्याङ्दी गाउँपालिकाको मिति २०८०/०४/०४ गते प्रकाशित विज्ञापन नं. ०२/२०८०/८१ पशु चिकित्सक (अधिकृतस्तर छैठौँ) पदको परीक्षाको पाठ्यक्रम
८०/८१ 08/08/2023 - 12:50 PDF icon syllabus-मर्स्याङ्दी गाउँपालिकाको मिति २०८०/०४/०४ गते प्रकाशित विज्ञापन नं. ०२/२०८०/८१ पशु चिकित्सक (अधिकृतस्तर छैठौँ)
आयुर्वेद तथा योग शिक्षा पुस्तिका
७९/८० 04/05/2023 - 13:40 PDF icon आयुर्वेद पुस्तिका.pdf
जनप्रतिनिधि तथा शाखा प्रमुखहरुको अफिसियल फोन नम्बर !!
७९/८० 10/21/2022 - 12:54
स्थानीय सेवाको तह वृद्धि तथा मिलान सम्बन्धी नमुना आवेदन फारामहरु !!
७९/८० 10/13/2022 - 10:58 PDF icon तह वृद्धि तथा मिलान सम्बन्धी आवेदन फारामहरु
IEMIS सहजीकरण पुस्तिका
७९/८० 08/15/2022 - 16:32 PDF icon IEMIS सहजीकरण पुस्तिका .pdf
मर्स्याङ्दी गाउँपालिकाको ५ वर्षे प्रगति विवरण २०७८
७८/७९ 05/20/2022 - 11:30 PDF icon Cover of Marsyangdi Gapa.pdf, PDF icon Final_book.pdf

Pages