FAQs Complain Problems

समाचार

लेखा परीक्षण प्रतिवेदन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आर्थिक वर्ष २०७८-७९ का करका दरहरु ७८-७९ 08/16/2021 - 13:42 PDF icon मर्स्याङ्दी गाउँपालिकाका करका दरहरु.pdf
एम.आई.एस अपरेटरको सीप परीक्षण सम्बन्धी पाठ्यक्रम ७७/७८ 04/06/2021 - 12:40 PDF icon सिप परिक्षण.pdf
रोजगार संयोजकको पदपुर्ति र सेवा सुविधा सम्बन्धी मापदण्ड २०७६ ७७/७८ 02/24/2021 - 11:04 PDF icon रोजगार संयोजकको पदपुर्ति र सेवा सुविधा सम्बन्धी मापदण्ड २०७६
कारारमा कर्मचारी नियुक्तिको लागि दरखास्त फारम!! ७७/७८ 11/24/2020 - 10:31 PDF icon करारमा कर्मचारी भर्ना फारम.pdf
बेरोजगार दर्ता निवेदनको ढाँचा नयाँ !! ७७/७८ 08/16/2020 - 12:25 PDF icon बरोजगार-निवेदन-नयाँ.pdf
सम्पत्ती विवरण फारम ७६/७७ 07/06/2020 - 12:54 PDF icon Modified_Sampati_Form.pdf
सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रयोजनको निवेदनको ढाँचा !! ७६/७७ 07/01/2020 - 11:47 PDF icon सामाजिक सुरक्षा भत्ता (निवेदन).pdf
योजना फरफारक (अनुसुची ६) ७६/७७ 06/30/2020 - 16:13 PDF icon अनुसूची ६.pdf
योजना फरफारक (अनुसुची ५) ७६/७७ 06/30/2020 - 16:12 PDF icon अनुसूची ५.pdf
योजना फरफारक (अनुसुची ४) ७६/७७ 06/30/2020 - 16:11 PDF icon अनुसूची ४.pdf

Pages