FAQs Complain Problems

समाचार

लेखा परीक्षण प्रतिवेदन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
कारारमा कर्मचारी नियुक्तिको लागि दरखास्त फारम!! ७७/७८ 11/24/2020 - 10:31 PDF icon करारमा कर्मचारी भर्ना फारम.pdf
बेरोजगार दर्ता निवेदनको ढाँचा नयाँ !! ७७/७८ 08/16/2020 - 12:25 PDF icon बरोजगार-निवेदन-नयाँ.pdf
सम्पत्ती विवरण फारम ७६/७७ 07/06/2020 - 12:54 PDF icon Modified_Sampati_Form.pdf
सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रयोजनको निवेदनको ढाँचा !! ७६/७७ 07/01/2020 - 11:47 PDF icon सामाजिक सुरक्षा भत्ता (निवेदन).pdf
योजना फरफारक (अनुसुची ६) ७६/७७ 06/30/2020 - 16:13 PDF icon अनुसूची ६.pdf
योजना फरफारक (अनुसुची ५) ७६/७७ 06/30/2020 - 16:12 PDF icon अनुसूची ५.pdf
योजना फरफारक (अनुसुची ४) ७६/७७ 06/30/2020 - 16:11 PDF icon अनुसूची ४.pdf
योजना फरफारक (अनुसुची ३) ७६/७७ 06/30/2020 - 16:10 PDF icon अनुसूची ३.pdf
बेरोजगार दर्ता निवेदनको ढाँचा ७६/७७ 03/17/2020 - 10:10 PDF icon नयाँ बेरोजगार निवेदनको ढाँचा.pdf
परिचय पत्र फारम ७६/७७ 03/15/2020 - 15:27 PDF icon परि‍चय-पत्र.pdf

Pages