FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आ.व. २०७९-८० को नीति कार्यक्रम तथा बजेट !!

७९-८० 11/20/2022 - 13:30 PDF icon Yojana Book Marsayangdi 2079-80.pdf

आ.व. २०७८-७९ को बजेट तथा कार्यक्रम

७७/७८ 06/26/2021 - 09:38 PDF icon बजेट किताब २०७८-७९.pdf

आ.व. २०७७/७८ को बजेट किताब

७६/७७ 07/13/2020 - 11:06 PDF icon final_budget_2077-78.pdf

नीति तथा कार्यक्रम (आ.व. २०७७/७८)

७६/७७ 06/21/2020 - 13:15 PDF icon नीति तथा कार्यक्रम २०७७-७८ final.pdf

आ.व २०७६/७७ को नीति तथा कार्याक्रम तथा बजेट

७५/७६ 07/12/2019 - 11:03 PDF icon final_budget_book_2076.pdf

आ.व. २०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रम

७५/७६ 06/26/2019 - 12:47 PDF icon niti_karyakram_2076.pdf

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को नीति, कार्यक्रम, बजेट र गाउँ सभाबाट स्वीकृत करका दरहरु

७५/७६ 07/18/2018 - 15:36 PDF icon final_book.pdf

आर्थिक वर्ष २०७५ / ७६ को नीति तथा कार्यक्रम

७४/७५ 07/08/2018 - 13:37 PDF icon Niti taha karyakram 2075 Marsyangdi.pdf