FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

बोलपत्र आव्हान गरिएको सम्बन्धी सूचना !!

७७/७८ 10/04/2020 - 10:37

आशयको सूचना प्रकासन गरिएको बारे (औषधी तथा स्यानिटरी प्याड खरिद)।

७६/७७ 06/06/2020 - 13:15

सिलबन्दी दरभाउ पत्र आव्हानको सूचना (औषधीजन्य सामाग्री र स्यानिटरी प्याड)

७६/७७ 05/14/2020 - 10:09

सिलबन्दी दरभाउ पत्र आव्हानको सूचना (र‌ंगिन जस्ता पाता)

७६/७७ 05/14/2020 - 10:06

म्याद थपिएको बारे !!

७६/७७ 05/10/2020 - 17:40

बोलपत्र स्विकृत गर्ने आशयको सूचना !!

७६/७७ 04/30/2020 - 13:58

बोलपत्र आव्हान गरिएको सूचना (सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र - ८ र २)

७६/७७ 03/15/2020 - 11:04

रंगिन जस्तापाता आपुर्ती सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउ पत्र आव्हानको सूचना !!!

७६/७७ 03/02/2020 - 11:25

बोलपत्र आव्हान गरिएको सूचना (खुदी - घनपोखरा र खुदी - सिउरुङ सडक)

७६/७७ 02/12/2020 - 11:49

बोलपत्र आव्हानको सूचना ( सेग्ले खानेपानी )

७६/७७ 01/08/2020 - 11:47 PDF icon Marsyangdi_khanepani.pdf

Pages