FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
बोलपत्रको लागि आमन्त्रण (Invitation for bids)
८०/८१

01/10/2023

दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (औषधीजन्य सामाग्रो खरिद) !!
७९/८०

05/06/2023

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (प्रशासकीय भवन) !!
७९/८०

16/05/2023

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना !!
७९/८०

18/04/2023

बोलपत्र आव्हान गरिएको सूचना (प्रशासकीय भवनः मिति २०७९ चैत्र १२ गते) !!
७९/८०

26/03/2023

मर्स्याङ्दी गाउँपालिकाको क्षेत्राधिकार भित्रको नदीजन्य पदार्थ (ढुङ्गा, गिट्टी बालुवा आदी) सङ्कलन, उत्खनन् तथा विक्रि सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना !!
७९/८०

05/02/2023

दरभाउ पत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना !!
७९/८०

23/01/2023

मर्स्याङ्दी गाउँपालिकाको क्षेत्राधिकार भित्रको नदीजन्य पदार्थ (ढुङ्गा, गिट्टी बालुवा आदी) सङ्कलन, उत्खनन् तथा विक्रि सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना !!
७९/८०

23/01/2023

मर्स्याङ्दी गाउँपालिकाको क्षेत्राधिकार भित्रको नदीजन्य पदार्थ (ढुङ्गा, गिट्टी बालुवा आदी) सङ्कलन, उत्खनन् तथा विक्रि सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना !!
७९/८०

03/01/2023

बोलपत्र आव्हान गरिएको सूचना (भुलभुले तटबन्धः मिति २०७९ मंसिर १८ गते)
७९/८०

04/12/2022

Pages