FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना - २०७७-१२-२६

७७/७८ 04/08/2021 - 10:10

आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सूचना (अस्पताल निर्माणः मिति २०७७/१२/१४) !!

७७/७८ 03/27/2021 - 11:05 PDF icon आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सूचना.pdf

बोलपत्र आव्हान गरिएको सम्बन्धी सूचना २०७७/११/१९ झोलुङ्गे पुल !!

७७/७८ 03/03/2021 - 11:01

सिलपोलिन प्लाष्टिक टनेल आपूर्ति सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना !!

७७/७८ 03/02/2021 - 10:14 PDF icon प्लाष्टिक टनेल.pdf

बोलपत्र आव्हान गरिएको सम्बन्धी सूचना २०७७/११/१८ !!

७७/७८ 03/02/2021 - 10:08

बोलपत्र आव्हान गरिएको सम्बन्धी सूचना (१० शैया अस्पताल मितिः २०७७/१०/२२)!!

७७/७८ 02/04/2021 - 10:30

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना - २०७७-१०-२०

७७/७८ 02/02/2021 - 11:47

बोलपत्र आव्हान गरिएको सम्बन्धी सूचना (बडालबिसौना सञ्जापु मोटरबाटो)--मिति २०७७-०९-२९

७७/७८ 01/13/2021 - 13:01 PDF icon बोलपत्र आव्हानको सूचना !!.pdf

नदिजन्य पदार्थ उत्खन्न / संकलन तथा विक्री सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउ पत्र आव्हानको सूचना (२०७७-०९-२५) !!

७७/७८ 01/09/2021 - 10:23

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना - २०७७-०९-१९

७७/७८ 01/03/2021 - 11:33

Pages