FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आशयको सूचना प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा (प्लाटिक टनेल) !!

७८-७९ 04/20/2022 - 15:58

शिलबन्दी दरभाउ पत्र आव्हानको सूचना (सिलपौलिन प्लास्टिकः २०७८/१२/२०)

७८-७९ 04/03/2022 - 10:45 PDF icon सिलपौलिन प्लास्टिक

शिलबन्दी दरभाउ पत्र आव्हानको सूचना (औषधीजन्य सामाग्री खरिद) !!

७८-७९ 03/22/2022 - 11:27 PDF icon शिलबन्दी दरभाउ पत्रको सूचना .pdf

सिलबन्दी दरभाउ पत्र आव्हानको सूचना (सिलपउलिन प्लास्टिक)

७८-७९ 03/07/2022 - 10:21 PDF icon Marsyangdi Rural Municipality Notice 5x15cc_2.pdf

बोलपत्र आव्हान गरिएको सूचना (२०७८-१०-१०)!!

७८-७९ 01/24/2022 - 10:42 PDF icon बोलपत्र आव्हानको सूचना २०७८-१०-१०.pdf

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना !!

७८-७९ 01/07/2022 - 11:37

सिलबन्दी दरभाउ पत्र आव्हान गरिएको सम्बन्धी सूचना (सोलार बत्ती र इन्टरनेटः मिति २०७८-०९-०९)

७८-७९ 12/24/2021 - 10:18 PDF icon Notice of solar light.pdf, PDF icon Notice of Internet.pdf

बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना (खानेपानीः मिति २०७८-०९-०६) !!

७८-७९ 12/21/2021 - 11:50

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना !!

७८-७९ 12/05/2021 - 11:01

बोलपत्र आव्हान गरिएको सूचना (बाहुनडाँडा घेर्मु सडक)!!

७८-७९ 11/30/2021 - 10:34

Pages