FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

सूचना शिर्षक अपलोड गरीएका फाइल प्रकाशित मिति
स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०७९ वमोजिम तहवृध्दिका लागि आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।।।
14/07/2024
अन्तिम भुक्तानी सम्बन्धमा ।।।
18/06/2024
अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना (विज्ञापन नं. १३-२०८०/८१ - अ.हे.व) ।।।
06/06/2024
लिखित परिक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना (विज्ञापन नं. १३-२०८०/८१ : अ.हे.व (सहायक चौथो)) ।
06/06/2024
लिखित परीक्षा संञ्चालन सम्बन्धी सूचना (विज्ञापन नं. : १३-२०८०/८१ - अ.हे.व (सहायक चौथो)) ।।।
04/06/2024
करार सेवा पदपूर्ती गर्ने सम्बन्धी सूचना (अ.हे.व (सहायक चौथो) - विज्ञापन नं. - १३-२०८०/८१) ।।।
26/05/2024
सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।।।
08/05/2024
तालिममा सहभागी गराईदिने सम्बन्धमा ।।।
07/05/2024
जेष्ठ नागरिक (६०-६७) वर्ष एकल पुरुष र 'ग' वर्गको अपङ्गता भएका लाभग्राहीको भत्ता निकासा सम्बन्धी सूचना ।।।
06/05/2024
अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना (विज्ञापन नं. १२-२०८०/८१ : कार्यालय सहयोगी) ।।।
23/04/2024

Pages