FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

सूचना शिर्षक अपलोड गरीएका फाइल प्रकाशित मिति
बोलपत्रको लागि आमन्त्रण (Invitation for bids)
01/10/2023
सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना । (01-MRM-SQ-2080-81)
सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।  27/09/2023
कार्यक्रम स्थगित गरिएको सूचना
18/09/2023
अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । - (पशु चिकित्सक - विज्ञापन नं. ०२/२०८०/८१)
अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । - (पशु चिकित्सक - विज्ञापन नं. ०२/२०८०/८१) 08/09/2023
शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना (स्टेशनरी सामान) - दोस्रो पटक प्रकाशित
05/09/2023
पशु चिकित्सक (अधिकृतस्तर छैठौं) लिखित परीक्षा सम्बन्धी सूचना।
03/09/2023
Invitation For Bids (बोलपत्रका लागि आमन्त्रण)
01/09/2023
५९ औ राष्ट्रिय बालदिवस मनाउने सम्बन्धि सूचना ।
५९ औ राष्ट्रिय बालदिवस मनाउने सम्बन्धि सूचना । 23/08/2023
सेवा करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना । - (कृषि अधिकृत(१), कार्यालय सहयोगी(२) - विज्ञापन नं. ०३/२०८०/८१, ०४/२०८०/८१)
सेवा करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना । - (कृषि अधिकृत(१), कार्यालय सहयोगी(२) - विज्ञापन नं. ०३/२०८०/८१, ०४/२०८०/८१) 23/08/2023
अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । - (सूचना प्रविधि अधिकृत - विज्ञापन नं. ०१/२०८०/८१)
अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । - (सूचना प्रविधि अधिकृत - विज्ञापन नं. ०१/२०८०/८१) 22/08/2023

Pages