FAQs Complain Problems

समाचार

गाउँपालिकाका निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

७८ औ बैठकका निर्णयहरु (२०७७‍/११/११)

७७/७८ 04/18/2021 - 11:32 PDF icon ७८औ बैठकका निर्णयहरु.pdf

७७ औ बैठकका निर्णयहरु (२०७७/११/०७)

७७/७८ 04/18/2021 - 11:31 PDF icon ७७औ बैठकका निर्णयहरु.pdf

७६ औ बैठकका निर्णयहरु (२०७७/१०/१२)

७७/७८ 04/18/2021 - 11:29 PDF icon ७६ औ बैठकका निर्णयहरु.pdf

७५ औ बैठकका निर्णयहरु (मितिः २०७७‍/०९/२६)

७७/७८ 02/04/2021 - 10:32 PDF icon ७५ औ बैठकका निर्णयहरु.pdf

७४ औ बैठकका निर्णयहरु (२०७७‍/०९/१७)

७७/७८ 01/21/2021 - 12:23 PDF icon ७४ औ बैठकका निर्णयहरु.pdf

७३ औ बैठकका निर्णयहरु (२०७७‍/०९/०२)

७७/७८ 01/21/2021 - 12:22 PDF icon 73 meeting

७२ औ बैठकका निर्णयहरु (२०७७‍/०८/०५)

७७/७८ 01/21/2021 - 12:21 PDF icon 72 meeting

७१ औ बैठकका निर्णयहरु (मिति २०७७/०७/२१)

७७/७८ 12/22/2020 - 11:21 PDF icon ७१ औ बैठकका निर्णयहरु

७० औ बैठकका निर्णयहरु (२०७७‍/०६/१९)

७७/७८ 11/22/2020 - 11:57 PDF icon ७० औ बैठकका निर्णयहरु

६९ औ बैठकका निर्णयहरु (२०७७/०५)

७७/७८ 10/04/2020 - 13:05 PDF icon ६९ औ बंठक.pdf

Pages