FAQs Complain Problems

गाउँपालिकाका निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

६९ औ बैठकका निर्णयहरु (२०७७/०५)

७७/७८ 10/04/2020 - 13:05 PDF icon ६९ औ बंठक.pdf

६८ औ बैठकका निर्णयहरु (२०७७/०५/०८)

७७/७८ 10/04/2020 - 13:04 PDF icon ६८ औ बैठक.pdf

६६ औ बैठकका निर्णयहरु (२०७७/०४/)

७७/७८ 10/04/2020 - 13:01 PDF icon ६६ औ बैठक.pdf

६५ औ बैठकका निर्णयहरु (२०७७/०३/३०)

७६/७७ 10/04/2020 - 13:00

६४ औ बैठकका निर्णयहरु ()

७६/७७ 10/04/2020 - 12:58 PDF icon ६४ औ बैठक.pdf

६३ बैठकका निर्णयहरु (२०७७/०३/०५)

७६/७७ 07/16/2020 - 17:16

६१ औ बैठकका निर्णयहरु (२०७७-०२-१८)

७७/७८ 07/16/2020 - 17:10 PDF icon ६१ बैठक.pdf

६० औ बैठकका निर्णयहरु (२०७७/०१/१८)

७६/७७ 05/20/2020 - 11:39 PDF icon ६० औ बैठकका निर्णय.pdf

५९ औ बैठकका निर्णयहरु (२०७७/०१/०७)

७६/७७ 05/20/2020 - 11:18 PDF icon ५९ औ बैठकका निर्णय.pdf

५८ औ बैठकका निर्णयहरु (२०७६/१२/१३)

७६/७७ 05/20/2020 - 11:00 PDF icon ५८ औ बैठकका निर्णय.pdf

Pages