FAQs Complain Problems

समाचार

गाउँपालिकाका निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

१०० औं बैठकका निर्णयहरु (मितिः२०७९-०३-२८)

७८-७९ 08/14/2022 - 13:35 PDF icon 100 th meeting.pdf

९९ औं बैठकका निर्णयहरु (मितिः२०७९-०३-०७)

७८-७९ 08/14/2022 - 13:17 PDF icon 99 th meeting.pdf

९८ औं बैठकका निर्णयहरु (मितिः२०७९-०३-०७)

७८-७९ 08/14/2022 - 13:05 PDF icon 98 th meeting.pdf

९७ औं बैठकका निर्णयहरु (मितिः२०७९-०२-२५)

७८-७९ 08/14/2022 - 12:56 PDF icon 97 th meeting.pdf

९६ औं बैठकका निर्णयहरु (मितिः२०७९-०२-१९)

७८-७९ 08/14/2022 - 12:52 PDF icon 96 th meeting.pdf

९५ औं बैठकका निर्णयहरु (मितिः२०७९-०२-०५)

७८-७९ 08/14/2022 - 12:49 PDF icon 95 th meeting.pdf

९४ औं बैठकका निर्णयहरु (मितिः२०७८-१२-२१)

७८-७९ 08/14/2022 - 12:47 PDF icon 94 th meeting.pdf

९३ औं बैठकका निर्णयहरु (मितिः२०७८-११-२२)

७८-७९ 08/14/2022 - 12:41 PDF icon 93 th meeting.pdf

९२ औं बैठकका निर्णयहरु (मितिः२०७८-१०-१६)

७८-७९ 08/14/2022 - 12:38 PDF icon 92 th meeting.pdf

९१ औं बैठकका निर्णयहरु (मितिः२०७८-०९-२७)

७८-७९ 08/14/2022 - 12:34 PDF icon 91 th meeting.pdf

Pages