FAQs Complain Problems

गाउँपालिकाका निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

८९ औ बैठकका निर्णयहरु (मितिः २०७८/ / )

७८-७९ 01/16/2022 - 14:51 PDF icon 89 th meeting 12-29-2021 12.08.pdf

८८ औ बैठकमा निर्णयहरु (मितिः २०७८/०७/५)

७८-७९ 01/16/2022 - 14:50 PDF icon 88 th meeting 12-29-2021 12.0.pdf

८७ औ बैठकका निर्णयहरु (मितिः २०७८/०५/२८)

७८-७९ 01/16/2022 - 14:48 PDF icon 87 th meeting 12-29-2021 12.03.pdf

८६ औ बैठकका निर्णयहरु (मितिः २०७८/०५/१०)

७७/७८ 01/16/2022 - 14:44 PDF icon 86 th meeting.pdf

८५ औ बैठकका निर्णयहरु (मितिः २०७७८/०४/२०)

७८-७९ 08/13/2021 - 13:10 PDF icon ८५औ बैठकका निर्णयहरु.pdf

८४ औ बैठकका निर्णयहरु (मितिः २०७७८/०३/३१)

७७/७८ 08/13/2021 - 13:07

८३ औ बैठकका निर्णयहरु (मितिः २०७७८/०३/२२)

७७/७८ 08/13/2021 - 13:05 PDF icon ८३ औ बैठकका निर्णयहरु.pdf

८२ औ बैठकका निर्णयहरु (मितिः २०७७८/०३/०८)

७७/७८ 08/13/2021 - 13:04 PDF icon ८२ औ बैठकका निर्णयहरु.pdf

८१ औ बैठकका निर्णयहरु (मितिः २०७७८/०२/२८)

७७/७८ 08/13/2021 - 12:49 PDF icon ८१ औ बैठकका निर्णयहरु.pdf

८० औ बैठकका निर्णयहरु (मितिः २०७७८/०१/२९)

७७/७८ 08/13/2021 - 12:46 PDF icon ८० औ बैठकका निर्णयहरु.pdf

Pages