FAQs Complain Problems

समाचार

गाउँपालिकाका निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

१३३ औं बैठकका निर्णयहरु (मिति: २०८१-०२-२३)

८०/८१ 06/11/2024 - 16:23 PDF icon 133 2081-02-23.pdf

१३२ औं बैठकका निर्णयहरु (मिति: २०८१-०२-०८)

८०/८१ 05/21/2024 - 12:47 PDF icon 132 2081-02-08.pdf

१३१ औं बैठकका निर्णयहरु (मिति: २०८१-०१-२५)

८०/८१ 05/14/2024 - 17:00 PDF icon 131 2081-01-25.pdf

१३० औं बैठकका निर्णयहरु (मिति: २०८०-१२-२८)

८०/८१ 05/07/2024 - 11:35 PDF icon 130 2080-12-28.pdf

१२९ औं बैठकका निर्णयहरु (मिति: २०८०-१२-०५)

८०/८१ 03/28/2024 - 11:48 PDF icon 129 2080-12-05.pdf

१२८ औं बैठकका निर्णयहरु (मिति: २०८०-११-२४)

८०/८१ 03/28/2024 - 11:48 PDF icon 128 2080-11-24 (1).pdf

१२७ औं बैठकका निर्णयहरु (मिति: २०८०-११-०३)

८०/८१ 02/18/2024 - 11:51 PDF icon 127 2080-11-03.pdf

१२६ औं बैठकका निर्णयहरु (मिति: २०८०-१०-०५)

८०/८१ 02/18/2024 - 11:49 PDF icon 126 2080-10-05.pdf

१२५ औं बैठकका निर्णयहरु (मिति: २०८०-०९-०८)

८०/८१ 12/29/2023 - 12:41 PDF icon 125 2080-09-08 (1).pdf

१२४ औं बैठकका निर्णयहरु (मिति: २०८०-०९-०३)

८०/८१ 12/21/2023 - 19:29 PDF icon 124 2080-09-03.pdf

Pages