FAQs Complain Problems

समाचार

गाउँपालिकाका निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

१०९ औं बैठकका निर्णयहरु (मितिः२०७९-१०-१९)

७९-८० 02/09/2023 - 12:51 PDF icon 109 2079-10-19.pdf

१०८ औं बैठकका निर्णयहरु (मितिः२०७९-१०-०७)

७९-८० 02/09/2023 - 12:50 PDF icon 108 2079-10-07.pdf

१०७ औं बैठकका निर्णयहरु (मितिः२०७९-०९-१७)

७९-८० 02/09/2023 - 12:50 PDF icon १०७ औं बैठकका निर्णयहरु (मितिः२०७९-०९-१७)

१०६ औं बैठकका निर्णयहरु (मितिः२०७९-०८-२९)

७९-८० 01/01/2023 - 12:00 PDF icon 106 2079-08-29.pdf

१०५ औं बैठकका निर्णयहरु (मितिः२०७९-०७-२०)

७९-८० 01/01/2023 - 11:59 PDF icon 105 2079-07-20.pdf

१०४ औं बैठकका निर्णयहरु (मितिः२०७९-०७-०२)

७९-८० 01/01/2023 - 11:59 PDF icon 104 2079-07-02.pdf

१०३ औं बैठकका निर्णयहरु (मितिः२०७९-०६-०३)

७९-८० 01/01/2023 - 11:58 PDF icon 103 2079-06-03.pdf

१०२ औं बैठकका निर्णयहरु (मितिः२०७९-०५-३०)

७९-८० 01/01/2023 - 11:57 PDF icon 102 2079-05–30.pdf

१०१ औं बैठकका निर्णयहरु (मितिः२०७९-०४-३१)

७९-८० 01/01/2023 - 11:56 PDF icon 101 2079-04-31.pdf

१०० औं बैठकका निर्णयहरु (मितिः२०७९-०३-२८)

७८-७९ 08/14/2022 - 13:35 PDF icon 100 th meeting.pdf

Pages