FAQs Complain Problems

समाचार

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

५० औ बैठकका निर्णयहरु (२०७६/०७/१५)

७६/७७ 02/27/2020 - 11:59 PDF icon पचासौं बैठकका निर्णयहरु.pdf

उन्नपचासौं बैठकका निर्णयहरु (२०७६/०६/१२)

७६/७७ 11/06/2019 - 12:35 PDF icon 49th_meeting.pdf

अठचालिसौ‌ं बैठकका निर्णयहरु (२०७६/०५/१५)

७६/७७ 11/06/2019 - 12:34 PDF icon 48th_meeting.pdf

सड्चालिसौ‌‌ बैठकका निर्णयहरु (२०७६/०४/१९)

७६/७७ 11/06/2019 - 12:32 PDF icon 47th_meeting.pdf

छयालिसौ‌‌ बैठकका निर्णयहरु (२०७६/०४/९)

७६/७७ 11/06/2019 - 12:31 PDF icon 46th_meeting.pdf

पैतालिसौ‌‌ बैठकका निर्णयहरु (२०७६/०३/२७)

७५/७६ 11/06/2019 - 12:30 PDF icon 45.1.pdf

चाैवालिसौ‌ बैठकका निर्णयहरु (२०७६/०३/९)

७५/७६ 11/06/2019 - 12:29 PDF icon 44th_meeting.pdf

त्रिचालिसौ‌ बैठकका निर्णयहरु (२०७६/०३/७)

७५/७६ 11/06/2019 - 12:28 PDF icon 43rd_meeting.pdf

बयालिसौ‌ बैठकका निर्णयहरु (२०७६/०२/३२)

७५/७६ 07/09/2019 - 14:40 PDF icon बयालिसौ‌ बैठकका निर्णयहरु.pdf

एकचालिसौ बैठकका निर्णयहरु (२०७६-०२-०५)

७५/७६ 06/06/2019 - 11:12 PDF icon एकचालिसौ बैठकका निर्णयहरु.pdf

Pages