FAQs Complain Problems

समाचार

डाउनलोड

शिर्षक प्रकाशित मिति दस्तावेज
शाखागत कार्यविवरण Wednesday, January 19, 2022 - 10:24 PDF icon sakhagat tor.pdf
आर्थिक वर्ष २०७८-७९ का करका दरहरु Monday, August 16, 2021 - 13:42 PDF icon मर्स्याङ्दी गाउँपालिकाका करका दरहरु.pdf
एम.आई.एस अपरेटरको सीप परीक्षण सम्बन्धी पाठ्यक्रम Tuesday, April 6, 2021 - 12:40 PDF icon सिप परिक्षण.pdf
रोजगार संयोजकको पदपुर्ति र सेवा सुविधा सम्बन्धी मापदण्ड २०७६ Wednesday, February 24, 2021 - 11:04 PDF icon रोजगार संयोजकको पदपुर्ति र सेवा सुविधा सम्बन्धी मापदण्ड २०७६
करारमा कर्मचारी नियुक्तिको लागि दरखास्त फारम!! Tuesday, November 24, 2020 - 10:31 PDF icon करारमा कर्मचारी भर्ना फारम.pdf
बेरोजगार दर्ता निवेदनको ढाँचा नयाँ !! Sunday, August 16, 2020 - 12:25 PDF icon बरोजगार-निवेदन-नयाँ.pdf
सम्पत्ती विवरण फारम Monday, July 6, 2020 - 12:54 PDF icon Modified_Sampati_Form.pdf
सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रयोजनको निवेदनको ढाँचा !! Wednesday, July 1, 2020 - 11:47 PDF icon सामाजिक सुरक्षा भत्ता (निवेदन).pdf
योजना फरफारक (अनुसुची ६) Tuesday, June 30, 2020 - 16:13 PDF icon अनुसूची ६.pdf
योजना फरफारक (अनुसुची ५) Tuesday, June 30, 2020 - 16:12 PDF icon अनुसूची ५.pdf

Pages