FAQs Complain Problems

समाचार

गाउँपालिकाका निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

७२ औ बैठकका निर्णयहरु (२०७७‍/०८/०५)

७७/७८ 01/21/2021 - 12:21 PDF icon 72 meeting

७१ औ बैठकका निर्णयहरु (मिति २०७७/०७/२१)

७७/७८ 12/22/2020 - 11:21 PDF icon ७१ औ बैठकका निर्णयहरु

७० औ बैठकका निर्णयहरु (२०७७‍/०६/१९)

७७/७८ 11/22/2020 - 11:57 PDF icon ७० औ बैठकका निर्णयहरु

६९ औ बैठकका निर्णयहरु (२०७७/०५)

७७/७८ 10/04/2020 - 13:05 PDF icon ६९ औ बंठक.pdf

६८ औ बैठकका निर्णयहरु (२०७७/०५/०८)

७७/७८ 10/04/2020 - 13:04 PDF icon ६८ औ बैठक.pdf

६६ औ बैठकका निर्णयहरु (२०७७/०४/)

७७/७८ 10/04/2020 - 13:01 PDF icon ६६ औ बैठक.pdf

६५ औ बैठकका निर्णयहरु (२०७७/०३/३०)

७६/७७ 10/04/2020 - 13:00

६४ औ बैठकका निर्णयहरु ()

७६/७७ 10/04/2020 - 12:58 PDF icon ६४ औ बैठक.pdf

६३ बैठकका निर्णयहरु (२०७७/०३/०५)

७६/७७ 07/16/2020 - 17:16

६१ औ बैठकका निर्णयहरु (२०७७-०२-१८)

७७/७८ 07/16/2020 - 17:10 PDF icon ६१ बैठक.pdf

Pages