FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

सूचना शिर्षक अपलोड गरीएका फाइल प्रकाशित मिति
सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना (औषधीजन्य सामाग्री) !!
17/05/2023
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (प्रशासकीय भवन) !!
16/05/2023
धानको विऊ माग गर्ने सम्बन्धी सूचना !!
09/05/2023
सिलबन्दी दरभाउ पत्र आव्हानको सूचना (सडक मर्मत) !!
08/05/2023
उद्योग व्यापार तथा व्यवसाय दर्ता र कर भुक्तानी सम्बन्धी सूचना !!
08/05/2023
आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सूचना (प्रशासकीय भवन) !!
03/05/2023
व्यवसायिक कृषि फर्मलाई प्रोत्साहन अनुदान कार्यक्रम संचालनका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना !!
30/04/2023
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना !!
18/04/2023
अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा (हेल्थ असिस्टेन्ट) !
10/04/2023
लिखित परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना (हेल्थ असिस्टन्ट)
06/04/2023

Pages