FAQs Complain Problems

समाचार

लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन तथा अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना । (विज्ञापन नं. ०१/२०८०/८१ - सूचना प्रविधि अधिकृत)

लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन तथा अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना । (विज्ञापन नं. ०१/२०८०/८१ - सूचना प्रविधि अधिकृत)

लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन तथा अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना । (विज्ञापन नं. ०१/२०८०/८१ - सूचना प्रविधि अधिकृत)​

आर्थिक वर्ष: